Lot Description Status Reserve
SEK
Result
8478K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe11 Brevkort 5 öre sänt från UPSALA LBR 8.7.1903 till Vasa, som sökts i ROSERSBERG 8.7.1903 och SÖDERTELJE 13.7.1903, innan kortet eftersänts underfrankerat till Vasa, Finland. Lösenstpl T och notering 6¼. Ankomststämplar ÅBO TURKU 14.VII.03 och NIKOLAISTAD 15.VII.03. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150

Return to the search results