Lot Description Status Reserve
SEK
Result
8467K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 55 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Tolkningen av detta förbud kunde tolkas på olika sätt, varav detta fall tycks vara den allra mest ovanliga, att kortet taxerats som brev och att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Finland. Stämplar STOCKHOLM 1.10.97, HELSINGFORS HELSINKI 3.X.97 och NIKOLAISTAD 4.X.97. (Reserve approx. € 81 / $100) on cover 800

Return to the search results