Lot Description Status Reserve
SEK
Result
8460K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 54 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Reglementsenligt tilläggsfrankerad för brevporto 20 öre, med 2x10 öre, helt korrekt då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Sänt till Tyskland. Stämplar UPSALA 5.11.97 och DÜSSELDORF 7.11.97. (Reserve approx. € 71 / $88) on cover 700

Return to the search results