Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
8457K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 54 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Reglementsenligt tilläggsfrankerad för brevporto 20 öre, med 2×10 öre, helt korrekt då valörstämpeln ej tillgodoräknats. Sänt till Frankrike. Stämplar UPSALA 19.9.1897, TRELLEBORG-SASSNITZ 20.9.97 och PARIS 22.SEPT.97. Synnerligen vackert LYX-objekt. (Reserve approx. € 100 / $130) on cover 1000
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results