Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
8451K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Finland. Stämplar STOCKHOLM 1 26.7.03 och HELSINGFORS HELSINKI 28.VII.03. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results