Lot Description Status Reserve
SEK
Result
8445K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9, 52 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Trots detta endast tilläggsfrankerat med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Sänt till Finland. Stämplar MALMÖ 4.11.97 och NIKOLAISTAD 9.XI.97. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200

Return to the search results