Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
8433K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Två brevkort som trots detta sänts utan tilläggsfrankering till Danmark. Båda ankomststämplade, varav ett kort med variant I. (2). (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results