Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
8426K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe9 1897 Jubileumsbrevkort 5 öre. Denna helsak var ej tillåten för brevkortsporto i utrikes postutväxling. Nio brevkort som trots detta endast tilläggsfrankerats med 5 öre vilket betyder att valörstämpeln tillgodoräknats. Fem sända till Tyskland, tre till Schweiz, samt ett till Finland. Flera vackra. (9). (Reserve approx. € 61 / $75) on cover 600
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results