Lot Description Status Reserve
SEK
Result
8413K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe7, 43 Brevkort 5 öre stämplat 8.8.1888 (!), och sedan tilläggsfrankerat med 5 öre Ringtyp två dagar senare för att komma upp i korrekt utlandsporto. Sänt till Finland med ankomststämplar ÅBO 12.8.88 och BRAHESTAD 14.8.88. (Reserve approx. € 25 / $31) on cover 250

Return to the search results