Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
8326K Sweden Postal stationery Frankokuvert, F Fk9 Frankokuvert 4 öre sänt underfrankerad som trycksak från STOCKHOLM ÖM 31.12.1896 till Danmark. Lösenstämpel T samt noteringar "1 öre" och "2" för dubbelt felande porto. Ankomststämplat KIØBENHAVN på baksidan. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results