Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
7839K Sweden Facit 257, 259A cover, 10 öre+ 2x1 kr på adresskort till paket, sänt från GÖTEBORG 4.7.38 till Schweiz. Stämplar BERLIN N 5.7.38, DEUTSCHE KARTIERUNGS-STELLE BASEL 17 6.7.38 och ZOLLAMT BASEL-POST 7.VII.38. (Reserve approx. € 25 / $31) on cover 250
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results