Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
7756K Sweden Facit 226, 230 cover, 5+25 öre som lösen på underfrankerat brev sänt från Danmark till YSTAD 19.11.28. Lösenstpl T30 ØRE och lösenetikett. (Reserve approx. € 40 / $50) on cover 400
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results