Lot Description Status Reserve
SEK
Result
7577K Sweden Facit 177C, 146A cover, 10+15 öre på inrikes brev förfrankerat för utrikes porto, sänt från KARLSKRONA 1 15.4.29 till HÄLSINGBORG 5.7.29, där brevet eftersänts till GIBRALTAR 10.JY.29. R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 51 / $63) on cover 500

Return to the search results