Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
7371K Sweden Facit 148C, m.fl. cover, 5×5+10+30 öre på postanvisning sänd från RÅDOM 1.11.1921 till Norge. Ankomststämplad TRONDHJEM 4.XI.21. 30 öre mindre def. p.g.a. märkets placering, men mycket sällsynt objekt då endast ett fåtal postanvisningar till utlandet finns kända under bandmärkesperioden. Även intressant då man vid portoberäkningen har beräknat portot på beloppet i norska kronor, i stället för att räkna om beloppet till svenska kronor. (Reserve approx. € 200 / $250) on cover 2000
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results