Lot Description Status Reserve
SEK
Result
7275K Sweden Facit 143C or Scott 116 cover, 3×5 öre på intressant studsbrev, först sänt från MALEN (L/SK) till Stockholm, sedan eftersänt till Helsingør, och slutligen tilläggsfrankerats med 15 öre och eftersänt från HELSINGØR 25.7.32 till Dronningmølle. Inrikes porto och nordiskt porto var detsamma under perioden. (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300

Return to the search results