Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
7004K Sweden Facit 82 cover, 2×10 öre på underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM 1 LBR 23.12.11 till USA. Stämplat HUDSON TERMINAL.STA. N.Y. DUE 5 CENTS 4.JAN.1912 och REDOAK IOWA 7.JAN.1912. Lösenbelagt med 1+2×2 c makulerade RED OAK IOWA. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results