Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
6971K Sweden Facit 82 cover, 10 öre på brevkort stämplat PLK 303 B 24.3.1920, sänt till Kyambu, Brittiska Östafrika. Mycket sällsynt destination, sänt innan 23.7.1920 då Kenya–Uganda (& Tanganjika) bildades. (Reserve approx. € 81 / $100) on cover 800
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results