Lot Description Status Reserve
SEK
Result
6774P Sweden Facit 60 or Scott 65 cover, 6x1 kr i två olika nyanser på mycket ovanlig blankett, Avis om en telegrampostanvisning, sänd från SÖDERHAMN 25.5.1912 till England. Av den ursprungliga frankeringen har 3x1 kr ramlat av, varför anvisningen har eftertaxerats. Notering "Meddel. om eftertaxering af 3 kr". Transit MALMÖ 1 PANV. UTR. KONTR. 27.5.12. En av de sällsyntaste posttjänsterna till utlandet. Ex. Postiljonen 1975 och LTE 2003. (Reserve approx. € 510 / $630) on cover 5000

Return to the search results