Lot Description Status Reserve
SEK
Result
6713K Sweden Facit 271BB cover, 2x5 öre (pair) on postal form no. 336 (April 28.) "Intyg angående avlämnandet av frimärkta, vanliga brevförsändelser". Cancelled HORN 11.3.41. Beautiful item. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150

Return to the search results