Lot Description Status Reserve
SEK
Result
6657K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 2x10 öre på underfrankerat brev i andra viktklassen sänt från STOCKHOLM 25.8.02 till Finland. T-stämpel i kvadrat samt lösennotering "50p". Ankomststämplat HELSINGFORS HELSINKI 30.VIII.02. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150

Return to the search results