Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
6640K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på underfrankerat brev sänt från GÖTEBORG 27.10.06 till Frankrike. Lösenstämpel T12½ och erlagd lösen 10+15 c. (Reserve approx. € 25 / $31) on cover 250
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results