Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
6610K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på underfrankerat brevkort (veck) sänt från HÄRNÖSAND 29.8.1905 till England. Ankomststämplat BATTLE A 4.SP.05 och lösenstämplar T, 12½ CENT och 2½D F.B.A. Underfrankeringen till följd av den delade framsidan som krävde brevporto vid denna tid. (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results