Lot Description Status Reserve
SEK
Result
6600K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort sänt från TROLLHÄTTAN LBR 21.12.1905 till Schweiz. Kortet har betraktats som underfrankerat då välgörenhetsmärken inte var tillåtna vid denna tid och T-stämplats. Ankomststämplat LAUSANNE 24.XII.05. (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300

Return to the search results