Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
6539K Sweden Facit 53 or Scott 57 cover, 8 öre på underfrankerat brevkort med delad adressida, sänt från ..ÄTER 16.8.1906 till Åbo, Finland. Lösenstämpel T och notering "2½ c". Mycket ovanlig underfankering och lösennotering, möjligen till följd av färgförväxling? (Reserve approx. € 40 / $50) on cover 400
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results