Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
6444K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre på underfrankerat brevkort sänt från MÖLLE 20.4.1904 (M/SK) till Island. Lösenstämpel T, rödkritanotering "10", samt ankomststämplat. Mycket sällsynt objekt. (Reserve approx. € 51 / $63) on cover 500
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results