Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
6436K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre grön på reglementsvidrigt brevkort med påklistrat telegram på bildsidan. Sänt underfrankerat då brevporto krävdes, från PKXP 19.3.1904 till Danmark. Ankomststämplat KJØBENHAVN 20.3.04. T-stämpel och lösennotering "10" (öre) (dubbelt felande porto). Ovanligt använd till utlandet. (Reserve approx. € 71 / $88) on cover 700
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results