Lot Description Status Reserve
SEK
Result
6118K Sweden Facit 42d, 44b cover, 11×4+6 öre på överfrankerat pf-brev med portot 35 öre sänt från BORÅS 21.3.1891 till Lund. P.g.a. överfrankeringen är endast nio st 4-öresmärken makulerade. Troligen förfrankerat av avsändaren för andra viktklassen. Ett märke def. p.g.a. placeringen. (Reserve approx. € 40 / $50) on cover 400 400

Return to the search results