Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
6110K Sweden Facit 42 or Scott 42 cover, 2×4 öre på brev med porto motsvarande dubbelt trycksaksporto, kuvertet har dock varit igenklistrat. Lokalt trycksaksporto var inte infört vid denna tid. Sänt inom GÖTEBORG LBR 2.3.1891. Även stämpel GÖTEBORG-FILIAL 3.3.1891. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results