Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
5773K Sweden Facit 29a1, 31c cover, 4+6 öre på ovanligt tidigt privatframställt brevkort, sänt från STOCKHOLM C 15.2.1880 till FInland. Ryska transitstämplar, samt ankomststämplat ANK 21.2. Hörnveck, samt ett par mindre riss i kortet, men mycket intressant då enskilda kort inte var tillåtna i den internationella postutväxlingen vid denna tid enl. UPU. (Reserve approx. € 100 / $130) on cover 1000
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results