Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
5468K Sweden F 94. Inkommande post. New South Wales. Underfrankerat vykort (Mosman Bay) frankerat med 1p, sänt från SYDNEY 5.AU.05 till GÖTEBORG 11.9.05. Lösenstämplar N.S.W. T 5 resp. 15, samt LÖSEN 24 ÖRE. (Reserve approx. € 30 / $38) 300
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results