Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
5446K Sweden Postal form, Postreklam. Anvisning om placering av reklam från "Cunard-Linien" och "Skepps- & Växelkontoret", poststämplad LULEÅ 17.2.28. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results