Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
5355P Sweden Postal form, Blankett n:r 5 Qvitto å inlemnadt öppet rekommenderadt bref, från Åmål till Gustafsfors. Även tillhörande uppräkningsförteckning (separerad). Ovanligt tidig numrerad blankett. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results