Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
5330P Sweden Postal documentation, Telegrafrörelsen. Lot om fem telegram 1850–1900-talen, varav ett med FÖRETRÄDESRÄTT, samt ett med tillhörande telegramkuvert "Lösen: 10 öre R:mt". Även tre olika kvitton, Form nr 258, Lit. T och Lit. Tb. Totalt tio objekt. (Reserve approx. € 51 / $63) on cover 500
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results