Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
5303K Sweden Utlandsanknytning. Great Britain. Brev daterat "Stockholm 16th Sept 1847", sänt med agent till Thurn and Taxis postkontor i Hamburg, enl. notering "Forwarded by Ber. Roosen Hamburg the 24th Sept 47". Brevet har sedan sänts som skeppsbrev till London, där "8" (d) har utgått för mottagaren att betala. (Reserve approx. € 71 / $88) 700
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results