Lot Description Status Reserve
SEK
Result
5301K Sweden Utlandsanknytning. Great Britain. Brev sänt från STOCKHOLM 4.12.1846 till London. Notering "fr. Hborg". Stämplar KS&NPC HAMBURG 11.DEC.46 och ankomststämplat 16.DEC. (Reserve approx. € 20 / $25) 200

Return to the search results