Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
5036K Sweden Lösenförsändelser. Ofrankerat brev "Växtbiologiska iakttagelser" sänt från JUNOSUANDO 24.12.1900 till Luleå. Även med postkontorets sigill på baksidan (ngt def). Lösennotering "Lösen 10 öre". (Reserve approx. € 30 / $38) 300
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results