Lot Description Status Reserve
SEK
Result
120K Sverige Postal blankett stpl, DILIGENSPOST, kvitto (något reducerat) från "Diligence Contoret" för ett paket, transport Stockholm - Göteborg 1837. Kostnad 18 skilling banco. Mycket ovanligt objekt! Ex. Åke Torkelstam. (Reserve approx. € 100 / $120) used 1000

Return to the search results