Lot Description Status Reserve
SEK
Result
11K Sverige Lösenförsändelser. Kuba. Obetalt brev daterat "Matanzas 16 March 1861", sänt via New York "30.March" och HAMBURG 17/4 1861, samt HAMBURG KSPA(D) 17.1.1861, till Uddevalla. Avräkningsnotering "13" (Sgr) och lösennotering "162 öre". Ngt åldersanlupet, med arkivveck som delvis spruckit, men ytterst få kända försändelser finns registrerade från Kuba. (Reserve approx. € 100 / $120) 1000

Return to the search results