Snabbval – Auktion för samlingar och partier 359:
Utökad sökning:
Filateli
Numismatik
Övrigt
Snabbval – Skriftlig anbudsauktion:

Teckenförklaring: = Klicka för att lägga objektet i orderformuläret

7606 objekt hittade, visar sidan 78 av 381

Skriv ut listan

Restförsäljning Auktion för samlingar och partier 359 + Anbudsauktion

Köp Foto Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Resultat

7606 objekt hittade, visar sidan 78 av 381

Skriv ut listan

Köp 1746A Sweden Facit Postal documentation used, BROMÖLLA och KRISTIANSTAD, sigillstampar för postkontoret. Krönt posthorn med kontorsnamnet upptill. 1940- resp. 1960-tal. Gott skick. Ex. Posthistoriska arkivet i Lund. (Utrop ca € 10 / $11) 100
Köp Klicka för foto 1747K Sweden Postal documentation, Certificate from 1853, that Fernström from Mosås is healthy and not infected with the cholera infection. Folds and a small paper loss. (Utrop ca € 19 / $22) på brev 200
Köp Klicka för foto 1748 Sweden Postal documentation, F 349Bv On postgiro receipt, red boxed : Bokfört 4.3.44 Postgirokontoret. (Utrop ca € 19 / $22) på brev 200
Köp Klicka för foto 1749P Sweden Postal documentation, Telegraphic business. Five telegrams 1850–1900s, of which one with FÖRETRÄDESRÄTT (privilige) and one with corresponding telegram envelope "Lösen: 10 öre R:mt". Also three different receipts, Form nr 258, Lit. T och Lit. Tb. (10). (Utrop ca € 48 / $56) på brev 500
Köp Klicka för foto 1750K Sweden Postal documentation, Telegraphic business. Telegram, Stockholm 30.10.1890, with interesting content: "il-telegram ... Ett skeppsvrak drifvande utanför Agön, detta är antagligen "Akeona". Delgif skyndsamt "Neptun". (Utrop ca € 14 / $17) på brev 150
Köp Klicka för foto 1751P Sweden Postal document used, "Begäran om adressförändring eller återtagande" postal form pmk LULEÅ 15.8.1899. (Utrop ca € 19 / $22) stämplad 200
Köp Klicka för foto
(2 foton)
1752P Sweden Postal document used, 40 öre G V right profile stamp tied by VORMSELE 10.4.43 on Reclaim form regarding a missing registered letter to Lycksele. Interesting four pages document in good condition (folded twice). (Utrop ca € 19 / $22) stämplad 200
Köp Klicka för foto 1753P Sweden Postal document used, Time table for the rural mail route LYCKSELE-VINDELGRANSELE (Bl.434a) dated and postmarked in 1938. (Utrop ca € 19 / $22) stämplad 200
Köp Klicka för foto 1754K Sweden Postal form, Unnumbered letter list used for mail sent between GAMLEBY 4.8.1870 and LINKÖPING 5.8.1870. (Utrop ca € 38 / $45) på brev 400
Köp Klicka för foto 1755K Sweden Postal form, Preprinted waybill concerning a load of timber to be sailed by the ship "Pomona" from Gothenburg. The captain Anders Willberg has undertaken; "vill Gud med första goda vind att segla till Memel". (Utrop ca € 24 / $28) på brev 250
Köp Klicka för foto 1756K Sweden Postal form, Utdrag ur Ankomst-Registret af alla hit från Gamleby Postkontor ankomne Poster under Första hälften af april månad 1866. (Abstract from the Arrival-register by all here from Gamleby post office arrived posts during the first half of the month of april 1866). (Utrop ca € 19 / $22) på brev 200
Klicka för foto 1757P Sweden Postal form, Unnumbered early receipt for open registered mail with associated list of the content, for mail sent from Bjästa 11.11.1855 to Stockholm. (Utrop ca € 24 / $28) på brev 250 250
Köp Klicka för foto
(2 foton)
1758P Sweden Postal form, Two early unnumbered receipts for open registration with corresponding lists of the content, 1864. One refers mail between Luleå to Kalix and the other between Smedjebacken and Stockholm. (2). (Utrop ca € 29 / $34) på brev 300
Köp Klicka för foto 1759K Sweden Postal form, Unnumbered form, excerpts from the arrival-register concerning arrived covers from Gamleby to KALMAR 1.6.1866. Ex. Ivarsson. (Utrop ca € 48 / $56) på brev 500
Köp Klicka för foto 1760K Sweden Postal form, Handwritten notification (fold) concerning a parcel sent from Westervik to Gamleby 2.1.1866, with notation "Lösen 6 öre". Beautiful item. (Utrop ca € 38 / $45) på brev 400
Köp Klicka för foto 1761P Sweden Postal form, Unnumbered form, excerpt from the arrival register sued in Gamleby for mail sent from GÖTEBORG 1.6.1866. (Utrop ca € 19 / $22) på brev 200
Köp Klicka för foto 1762K Sweden Postal form, Unnumbered form, letter list for mail sent between GAMLEBY 13.8.1868 and CARLSHAMN 15.8.1868. (Utrop ca € 29 / $34) på brev 300
Köp Klicka för foto 1763K Sweden Postal form, Unnumbered form, letter list for mail sent between GAMLEBY 25.5.1869 and GÖTEBORG 27.5.1869. (Utrop ca € 24 / $28) på brev 250
Köp Klicka för foto 1764K Sweden Postal form, Unnumbered form, letter list for registered mail sent between GAMLEBY 5.7.1870 and KALMAR 9.7.1870. Ex. Ivarsson. (Utrop ca € 38 / $45) på brev 400
Köp Klicka för foto 1765P Sweden Postal form, Unnumbered early receipt for closed registered mail, regarding a cover sent from Båstad to Copenhagen 1870. (Utrop ca € 14 / $17) på brev 150