Snabbval – Auktion för samlingar och partier 356:
Utökad sökning:
Filateli
Numismatik
Övrigt
Snabbval – Skriftlig anbudsauktion:

Teckenförklaring: = Klicka för att lägga objektet i orderformuläret

6630 objekt hittade, visar sidan 56 av 332

Skriv ut listan

Restförsäljning Auktion för samlingar och partier 356 + Anbudsauktion

Köp Foto Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Resultat

6630 objekt hittade, visar sidan 56 av 332

Skriv ut listan

Köp 3121L Litteratur, övrig Sweden 8 books in Swedish from 1940's: Det kämpande Tyskland, Tyskland inifrån, Nurnberg i blixtljus, Europas förlorade skatter, Hitlerrikets storhet och fall, Svenska gymnasternas olympiska färd, Domen, Vinter olympia, Sommar olympia. (Utrop ca € 39 / $48) 400
Köp Klicka för foto 4001K Sweden Övrig förfilateli. Letter dated "Stockholm d. 30 may 1749" sent to Westervik. (Utrop ca € 68 / $84) 700
Köp Klicka för foto 4002K Sweden Övrig förfilateli. Letter dated "Fiholm d 29 Junÿ 1749" sent to Westervik. (Utrop ca € 58 / $72) 600
Köp Klicka för foto 4003K Sweden Övrig förfilateli. Letter dated "Stockholm d. 24 aug 1750" sent to Westervik. (Utrop ca € 58 / $72) 600
Köp Klicka för foto 4004 Sweden O-län. Allmän post. Letter (archive fold) dated "Uddewalla den 16 Septr 1814" sent to Gothenburg. Charter no. "26". (Utrop ca € 15 / $18) 150
Köp Klicka för foto 4005K Sweden D-län. NYKÖPING FR.BR. Allmän post. Two covers, of whicj one is sent to Trosa, and one registered to Mariestad. (2). Postal: 500:- (Utrop ca € 29 / $36) 300
Köp Klicka för foto 4006K Sweden D-län. NYKÖPING FR.BR. Allmän post. One letter sent to Västerås, and two cover sent to Stockholm. (3). Postal: 750:- (Utrop ca € 29 / $36) 300
Köp Klicka för foto 4007K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR. Allmän post type 3 (1823) on cover sent to Karlskrona. Postal: 600:- (Utrop ca € 29 / $36) 300
Köp Klicka för foto 4008K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR. Allmän post type 2 on two covers 1825-1827, of which one circular regarding the new mail exchange "emellan Jemteland och Trondheims Stift" sent to the post office in Marstrand. (2). Postal: 700:- (Utrop ca € 24 / $30) 250
Köp Klicka för foto 4009K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR. Allmän post. Type 4 on two covers sent to Gothenburg and Norrtelje, respectively. (2). Postal: 700:- (Utrop ca € 24 / $30) 250
Köp Klicka för foto 4010K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR,, allmän post. Type 4 on cover dated with pencil "1822", sent to Jönköping. (Utrop ca € 19 / $24) 200
Köp Klicka för foto 4011K Sweden Kronopost. Two covers dated with pencil "1814" and "1817", respectively, both with crown coils and notations "fortskafafs promt", and with remains of feathers. Sent to Sörby and Ekholmen, respectively. (2). (Utrop ca € 24 / $30) 250
Köp Klicka för foto 4012K Sweden Kronopost. Two notifications from 1824, sent to Öja, Södermanland, med somewhat weak crown cancellations. (2). (Utrop ca € 19 / $24) 200
Köp Klicka för foto 4013K Sweden Kronopost. Two covers 1834-1838, both with notations "fortskaffas genast / skyndsamt...". Remainders from mounting at back. (2). (Utrop ca € 24 / $30) 250
Köp Klicka för foto 4014K Sweden Kronopost. Letter dated "Hushagen den 13 jan: 1844", with crown coil and notation "om kronoskjuts". (Utrop ca € 19 / $24) 200
Köp Klicka för foto
(2 foton)
4015K Sweden Fjäderbrev. Beautiful cover with remainder of feather at back, sent to Stockholm. Notation "Med bevis fort med all skyndsamhet och skall vid 6 2/3 Sk. Bco. vite vara hos ägaren aflämnas natt före dagens utgång antyder den 15 Nov. 1830". (Utrop ca € 49 / $60) 500
Köp Klicka för foto 4016K Sweden Militär förfilateli "Ordres" dated "8de October 1839" sent to Nås. (Utrop ca € 19 / $24) 200
Köp Klicka för foto 4017K Sweden Militär förfilateli "Ordres" dated "Dahlsjö den 11 Junii 1842" sent as "Brefpost" (letter mail) to "Lakr" (Landskrona) with weak crown cancellation. (Utrop ca € 24 / $30) 250
Köp Klicka för foto 4018K Sweden Lösenförsändelser. Postage due cancellation 72 on incoming cover sent from PARIS R. DE. STRASBOURG 2.AOUT.65 till STOCKHOLM 1.TUR 7.8. Superb. (Utrop ca € 29 / $36) 300
Köp Klicka för foto 4019K Sweden Lösenförsändelser. Postage due cancellation 36 ÖRE on cover sent from KIØBENHAVN 17.1 to Uddevalla, via HELSINGBORG 18.1.1861. (Utrop ca € 29 / $36) 300