Snabbval – Internationell auktion 360:
Utökad sökning:
Filateli
Numismatik
Övrigt
Snabbval – Skriftlig anbudsauktion:

Teckenförklaring: = Klicka för att lägga objektet i budformuläret

(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen. Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.
Senaste uppdateringen gjordes 16 augusti kl. 15:32.

6448 objekt hittade, visar sidan 1 av 323

Skriv ut listan

Internationell auktion 360 + Anbudsauktion

Bjud Foto Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)

6448 objekt hittade, visar sidan 1 av 323

Skriv ut listan

Lägg bud Klicka för foto 3001K Sweden Prephilately. Letter dated "Stockholm d. 30 may 1749" sent to Westervik. (Utrop ca € 67 / $79) 700
Lägg bud Klicka för foto 3002K Sweden Prephilately. Letter dated "Fiholm d 29 Junÿ 1749" sent to Westervik. (Utrop ca € 58 / $67) 600
Lägg bud Klicka för foto 3003K Sweden Prephilately. Letter dated "Stockholm d. 24 aug 1750" sent to Westervik. (Utrop ca € 58 / $67) 600
Lägg bud Klicka för foto 3004 Sweden O-län. General post. Letter (archive fold) dated "Uddewalla den 16 Septr 1814" sent to Gothenburg. Charter no. "26". (Utrop ca € 14 / $17) 150
Lägg bud Klicka för foto 3005K Sweden R-län. MARIESTAD 16.6.1848, general post. Cover with notation "afgår med extra post" (Postal: +2500:-), sent to Skövde. (Utrop ca € 140 / $170) 1500
Lägg bud Klicka för foto 3006K Sweden D-län. NYKÖPING FR.BR. General post. Two covers, of which one is sent to Trosa, and one registered to Mariestad. (2). Postal: 500:- (Utrop ca € 29 / $34) 300
Lägg bud Klicka för foto 3007K Sweden D-län. NYKÖPING FR.BR. General post. One letter sent to Västerås, and two cover sent to Stockholm. (3). Postal: 750:- (Utrop ca € 29 / $34) 300
Lägg bud Klicka för foto 3008K Sweden A-län. STOCKHOLM 26.6.56, general post. Folded letter with notation "Snällpost" (P: +600:-) sänt to Christinehamn. Ex. Ivarsson. (Utrop ca € 38 / $45) 400
Lägg bud Klicka för foto 3009K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR. General post type 3 (1823) on cover sent to Karlskrona. Postal: 600:- (Utrop ca € 29 / $34) 300
Lägg bud Klicka för foto 3010K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR. General post type 2 on two covers 1825-1827, of which one circular regarding the new mail exchange "emellan Jemteland och Trondheims Stift" sent to the post office in Marstrand. (2). Postal: 700:- (Utrop ca € 24 / $28) 250
Lägg bud Klicka för foto 3011K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR. General post. Type 4 on two covers sent to Gothenburg and Norrtelje, respectively. (2). Postal: 700:- (Utrop ca € 24 / $28) 250
Lägg bud Klicka för foto 3012K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR,, general post. Type 4 on cover dated with pencil "1822", sent to Jönköping. (Utrop ca € 19 / $22) 200
Lägg bud Klicka för foto 3013K Sweden T-län. ÖREBRO 29.3.1848, general post. Registered cover with notation "med Snällpost" (P: +600:-) sent to Stockholm. (Utrop ca € 38 / $45) 400
Lägg bud Klicka för foto 3014K Sweden Crown post. Two covers dated with pencil "1814" and "1817", respectively, both with crown coils and notations "fortskafafs promt", and with remains of feathers. Sent to Sörby and Ekholmen, respectively. (2). (Utrop ca € 24 / $28) 250
Lägg bud Klicka för foto 3015K Sweden Crown post. Two notifications from 1824, sent to Öja, Malmöhus, med somewhat weak crown cancellations. (2). (Utrop ca € 19 / $22) 200
Lägg bud Klicka för foto 3016K Sweden Crown post. Two covers 1834-1838, both with notations "fortskaffas genast / skyndsamt...". Remainders from mounting at back. (2). (Utrop ca € 24 / $28) 250
Lägg bud Klicka för foto 3017K Sweden Crown post. Letter dated "Hushagen den 13 jan: 1844", with crown coil and notation "om kronoskjuts". (Utrop ca € 19 / $22) 200
Lägg bud Klicka för foto
(2 foton)
3018K Sweden Feather letters. Beautiful cover with remainder of feather at back, sent to Stockholm. Notation "Med bevis fort med all skyndsamhet och skall vid 6 2/3 Sk. Bco. vite vara hos ägaren aflämnas natt före dagens utgång antyder den 15 Nov. 1830". (Utrop ca € 48 / $56) 500
Lägg bud Klicka för foto 3019K Sweden Military prephilately "Ordres" dated "8de October 1839" sent to Nås. (Utrop ca € 19 / $22) 200
Lägg bud Klicka för foto 3020K Sweden Military prephilately "Ordres" dated "Dahlsjö den 11 Junii 1842" sent as "Brefpost" (letter mail) to "Lakr" (Landskrona) with weak crown cancellation. (Utrop ca € 24 / $28) 250