Snabbval – Auktion för samlingar och partier 353:
Utökad sökning:
Filateli
Numismatik
Övrigt
Snabbval – Skriftlig anbudsauktion:

Teckenförklaring: = Klicka för att lägga objektet i orderformuläret

4983 objekt hittade, visar sidan 1 av 250

Skriv ut listan

Restförsäljning Auktion för samlingar och partier 353 + Anbudsauktion

Köp Foto Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Resultat

4983 objekt hittade, visar sidan 1 av 250

Skriv ut listan

Köp Klicka för foto 5001K Sweden Övrig förfilateli. Brev daterat "Stockholm d. 30 may 1749" sänt till Westervik. (Utrop ca € 71 / $88) 700
Köp Klicka för foto 5002K Sweden Övrig förfilateli. Brev daterat "Fiholm d 29 Junÿ 1749" sänt till Westervik. (Utrop ca € 61 / $75) 600
Köp Klicka för foto 5003K Sweden Övrig förfilateli. Brev daterat "Stockholm d. 24 aug 1750" sänt till Westervik. (Utrop ca € 61 / $75) 600
Klicka för foto 5004K Sweden Övrig förfilateli. Brev daterat "Götheborg d. 2 Junius 1839" sänt till Falkenberg. Notering "Obetalt från Götheborg". (Utrop ca € 20 / $25) 200 200
Köp Klicka för foto 5005K Sweden Allmän post. Kuvert med brevinnehåll sänt till Stockholm. Notering "ankom: d. 10 Febr. 1796". (Utrop ca € 20 / $25) 200
Köp Klicka för foto 5006 Sweden O-län. Allmän post. Brev (arkivveck) daterat "Uddewalla den 16 Septr 1814" sänt till Göteborg. Karteringsnr "26". (Utrop ca € 15 / $19) 150
Klicka för foto 5007K Sweden Allmän post. Brevomlag med notering "Om Kongsskjuts" stämplat WESTERÅS 25.8.1843 sänt till Fahlun. (Utrop ca € 20 / $25) 200 200
Köp Klicka för foto 5008K Sweden D-län. NYKÖPING FR.BR. Allmän post. Två brevomslag, varav ett sänt till Trosa, och ett rek till Mariestad. (2). Postal: 500:- (Utrop ca € 30 / $38) 300
Köp Klicka för foto 5009K Sweden D-län. NYKÖPING FR.BR. Allmän post. Ett brev sänt till Västerås, samt två brevomslag sända till Stockholm. (3). Postal: 750:- (Utrop ca € 30 / $38) 300
Köp Klicka för foto 5010K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR. Allmän post typ 3 (1823) på brevomslag sänt till Karlskrona. Postal: 600:- (Utrop ca € 30 / $38) 300
Köp Klicka för foto 5011K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR. Allmän post typ 2 på två brev 1825-1827, varav ett cirkulär angående öppnad postgång "emellan Jemteland och Trondheims Stift" sänt till postkontoret i Marstrand. (2). Postal: 700:- (Utrop ca € 25 / $31) 250
Köp Klicka för foto 5012K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR. Allmän post. Typ 4 på två brevomslag sända till Göteborg resp. Norrtelje. (2). Postal: 700:- (Utrop ca € 25 / $31) 250
Köp Klicka för foto 5013K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR,, allmän post. Typ 4 på brevomslag med papperssigill, daterat med blyerts "1822", sänt till Jönköping. (Utrop ca € 20 / $25) 200
Klicka för foto 5014 Sweden Kronopost. Brev "Stämning" daterat "Leaby den 30 Maÿ 1855" med kronoslinga. (Utrop ca € 15 / $19) 150 230
Klicka för foto 5015K Sweden Kronopost. Brevomslag med kronoslinga och daterat i blyerts "1699". (Utrop ca € 30 / $38) 300 310
Klicka för foto 5016K Sweden Kronopost. Brev daterat "Söderhamn d. 13 Julii 1758" och med kronoslinga. (Utrop ca € 30 / $38) 300 300
Klicka för foto 5017K Sweden Kronopost. Större del av kronostämpel på Kungörelse daterad "4 September 1797" sänt till Harlösa och Hammarlunda. (Utrop ca € 25 / $31) 250 250
Köp Klicka för foto 5018K Sweden Kronopost. Två brevomslag daterade i blyerts "1814" resp "1817", båda med kronoslingor samt noteringar "fortskafafs promt", samt med rester av fjädrar. Sända till Sörby resp. Ekholmen. (2). (Utrop ca € 25 / $31) 250
Köp Klicka för foto 5019K Sweden Kronopost. Två kungörelser från 1824, sända till Öja, Södermanland, med ngt otydliga kronostämplar. (2). (Utrop ca € 20 / $25) 200
Köp Klicka för foto 5020K Sweden Kronopost. Två brevomslag 1834-1838, båda med noteringar "fortskaffas genast / skyndsamt...". Rester av montering på baksidorna. (2). (Utrop ca € 25 / $31) 250