Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6178 lots found, showing page 62 of 309

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6178 lots found, showing page 62 of 309

Print this list

Buy Click for photo 5026K Sweden Lösenförsändelser. Lösenstämpel 72 på inkommande brev sänt från PARIS R. DE. STRASBOURG 2.AOUT.65 till STOCKHOLM 1.TUR 7.8. Synnerligen vackert. (Reserve approx. € 30 / $38) 300
Buy Click for photo 5027K Sweden Lösenförsändelser. Lösenstämpel 36 ÖRE på brevomslag sänt från KIØBENHAVN 17.1 till Uddevalla, via HELSINGBORG 18.1.1861. (Reserve approx. € 30 / $38) 300
Buy Click for photo 5028K Sweden Lösenförsändelser. Lösenstämpel 45 ÖRE på brevomslag sänt från KSPA HAMBURG 13.10.1858, "via Lubeck" till Stockholm. På baksidan även stämpel KDOPA HAMBURG 13.10. Mycket vackert brev. (Reserve approx. € 35 / $44) 350
Buy Click for photo 5029K Sweden Lösenförsändelser. Lösenstämpel 45 ÖRE på brev sänt från HAMBURG KSPA(D) 25.10.1865 till Stockholm. Praktobjekt. (Reserve approx. € 35 / $44) 350
Buy Click for photo 5030K Sweden Lösenförsändelser. Lösenstämpel 72 på inkommande brev sänt från PARIS 1.AOUT.59 till Göteborg, via KSPA HAMBURG 3.8.1859. Vackert objekt. (Reserve approx. € 25 / $31) 250
Buy Click for photo 5031K Sweden Lösenförsändelser. Postage due cancellation 72 (P: 300:-) on unpaid cover sent fro REIMS 19.MARS 61 to Gothenburg. Other cancellations PARIS A BORDEAUX 20.MARS.61, SEDAN A PARIS 20.MARS.61 and HAMBURG KSPA(D) 22.3.1861. (Reserve approx. € 30 / $38) 300
Buy Click for photo
(2 photos)
5032K Sweden Lösenförsändelser. Inkommande brev sänt från BARCELONA 18.JUL.62 till STOCKHOLM 1.TUR 25.7. Lösenstämplar 72 och OBETALDT (P: +400:-). Transit ESPANA LA JUNQUERA 18.JUL.62 m.fl. Vackert objekt från ett bättre avsändarland. (Reserve approx. € 100 / $130) 1000
Buy Click for photo 5033K Sweden Lösenförsändelser. Lösenstämpel 72 på inkommande brev sänt från PARIS 26.JANV.66 till Norrköping, via SÖDRA ST.BANAN 29.1.1866. Vackert objekt. (Reserve approx. € 25 / $31) 250
Buy Click for photo 5034K Sweden Lösenförsändelser. Lösenstämpel 108 öre på brevomslag sänt från NEWCASTLE ON TYNE 24.FE.65 till Stockholm, "via Ostende". Stämplar LONDON 25.FE.65, HAMBURG 26.2.65 och HAMBURG KSPAD 27.2.1865. (Reserve approx. € 35 / $44) 350
Click for photo 5035K Sweden Lösenförsändelser. Obetalt brevomslag sänt från MARIEDFRED 12.7.1862 till Stockholm. Försändelser till Stockholms Allmänna Barnhus fick avlämnas portofritt, varpå mottagaren betalade brevportot "12 öre" men slapp betala aviseringsavgiften 6 öre. (Reserve approx. € 40 / $50) 400 1600
Buy Click for photo 5036K Sweden Lösenförsändelser. Ofrankerat brev "Växtbiologiska iakttagelser" sänt från JUNOSUANDO 24.12.1900 till Luleå. Även med postkontorets sigill på baksidan (ngt def). Lösennotering "Lösen 10 öre". (Reserve approx. € 30 / $38) 300
Buy Click for photo
(4 photos)
5037K Sweden Lösenförsändelser. Fem st. ofrankerade brevkort 1900-1911, samtliga med lösennotering "10 öre" eller dito stpl i delvis olika utföranden. Bl.a. sänt lokalt, samt med stpl. DUPLETT FÖRUT AVISERAD. (5). (Reserve approx. € 25 / $31) 250
Buy Click for photo
(2 photos)
5038K Sweden Lösenförsändelser. Inkommande ofrankerat vykort (Archangel) sänt från Ryssland till Helsingborg. Helt ofrankerade brevkort blev tillåtna i den internationella posttrafiken först 1892. Stämplar bl.a. MOCKBA 26.VI.1901, SASSNITZ-TRELLEBORG 141B 12.7.01, samt LÖSEN 20 ÖRE. (Reserve approx. € 20 / $25) 200
Buy Click for photo
(4 photos)
5039K Sweden Lösenförsändelser. Fyra underfrankerade inrikes brev, samt två dito brevkort, plus ett inkommande underfrankerat brev sänt från England, 1902-1907. Flera olika lösennoteringar och stämplar. Trevlig lot. (7). (Reserve approx. € 35 / $44) 350
Buy Click for photo
(4 photos)
5040K Sweden Lösenförsändelser. Fyra st. ofrankerade brevkort 1903-1906, samtliga med lösenstplr 10 ÖRE, i tre olika utföranden. Bl.a. sända lokalt, samt Gruss Aus-kort från Örebro. (4). (Reserve approx. € 25 / $31) 250
Buy Click for photo 5041K Sweden A-län. STOCKHOLM, bandeaustämpel typ 1 på brev daterat "Stockholm: d: 8 nov. 1726" sänt till Västerås. Postal: 2000:- (Reserve approx. € 71 / $88) 700
Buy Click for photo 5042K Sweden A-län. STOCKHOLM, bandeaustämpel typ 3 på brevomslag sänt till Finland. Postal: 2000:- (Reserve approx. € 71 / $88) 700
Buy Click for photo 5043K Sweden A-län. STOCKHOLM, bandeaustämpel typ 3 på fräscht brev daterat "Stockholm d. 17 april 1740", sänt till Finland. Postal: 2000:- (Reserve approx. € 100 / $130) 1000
Buy Click for photo 5044K Sweden A-län. STOCKHOLM, bandeaustämpel typ 3 på brevomslag sänt till Tavastehus. Notering "(1)74(0)". Postal: 2000:- (Reserve approx. € 51 / $63) 500
Buy Click for photo 5045K Sweden T-län. ASKERSUND, rakstämpel på fribrevsomslag med dubbelt porto sänt till Västerås. (Reserve approx. € 25 / $31) 250