Quick selection:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots

Legend: = Click to put the lot in the order form

3176 lots found, showing page 41 of 159

Print this list

After auction sales International auction 352

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

3176 lots found, showing page 41 of 159

Print this list

Click for photo 805 Sverige Stpl 1920–36. Bandmärken, Alla olika, t.ex. F 151Cbz, 152Acx, 153-55bz, 159bz, 165bz+cxz+cz, 168bz. Mest god kval. F SEK 5.155 (21) (Reserve approx. € 51 / $63) 500 500
Click for photo 806 Sverige Stpl 1920–36. Bandmärken, Alla olika, t.ex. F 152Acx, 159bz, 165bz+cz, 169cxz, 179Abz, 189. Mest god kval. F SEK 4.765 (23) (Reserve approx. € 51 / $63) 500 500
Click for photo
(2 photos)
807K Sverige Stpl. 65 ex, bandmärken–1949. Många med bl.a. vackra/udda stämplar, nyanserat och pappersbestämt av inlämnaren. Trevlig post. (Reserve approx. € 51 / $63) 500 500
Click for photo 808K Sverige Stpl. Fem märken: 9, 12 och 24 öre Vapen samt 6 öre Ringtyp t.13 med ph samt 10 öre på 1 kr Landstorm. (Reserve approx. € 51 / $63) 500 800
809 Transferred to upcoming auction
Click for photo
(4 photos)
810P Sverige Stpl. Dubblettpost på 15 visirblad med läsbara–LYX-stämplar, huvudsakligen 1858–1940-talet. (Reserve approx. € 51 / $63) 500 1200
Click for photo
(6 photos)
811P Sverige Mest stpl. Intressant post, Sverige och utländskt med bl.a. tidningsstämplar från 1845 och framåt, brev stämplat STOCKHOLM 1 C.KORSB. 1903, samt div t.ex. Svensk författnings-Samling 1855. No 23. ang frimärkets införande. (Reserve approx. € 51 / $63) 500 850
812 Transferred to upcoming auction
813A Sverige Stpl parti 1939–1995 i två album med fickor. Två fulla Visiralbum Facit 313–1900. Även bättre märken ingår liksom ett par BC-/CB-par. Ngt blandad kval. (Tusentals) (Reserve approx. € 51 / $63) 500 600
814 Transferred to upcoming auction
815A Sverige Stpl samling/parti 1890–1950 i tre album utan fickor. Oscar II, Gustaf V Medaljong, Gustaf Vasa, Gustaf II Adolf, Gustav V profil vänster och profil höger. Allt i tre välfyllda album. Finns varianter, avarter, bättre stämplar, etc. Blandad kval. (Tusentals) (Reserve approx. € 51 / $63) 500 600
816 Withdrawn
817 Withdrawn
818 Withdrawn
819A Sverige Stpl. 105 olika stämplade häften 1962–2007. Högt katv! (Reserve approx. € 51 / $63) 500 500
820A Sverige Stpl. Insticksbok med dubbletter 1938–49 samt landstormsmärken, med huvudsakligen par och tresidiga märken – många BC-/CB-par. (Reserve approx. € 51 / $63) 500 1100
821 Transferred to upcoming auction
822 Transferred to upcoming auction
Click for photo 823 Sverige Stpl. Ringtyp t.13 med ph. Sex st. Prakt–LYX-stämplade ex: 2, 4, 5 öre och tre st 30 öre. (Reserve approx. € 30 / $38) 300 400
Buy Click for photo 824K Sverige Stpl. Post med en 4 skill bco och 17 st 12 öre Vapen. (Reserve approx. € 20 / $25) 200