Quick selection – Auction for collections and accumulations 356:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6630 lots found, showing page 126 of 332

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 356 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6630 lots found, showing page 126 of 332

Print this list

Buy Click for photo 5400K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 2x5 öre på vykort (Wikingsberg, Helsingborg) sänt till Spanien. Endast makulerat med utländska stämplar FRA SVERIGE och HELSINGØR 12.6.05. Ramen med intressanta bortfall av trycket. (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 5401K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre på brevkort sänt från GÖTEBORG 13.6.09 till NORRKÖPING 16.6.1909, därifrån det eftersänts till Finland och därför tilläggsfrankerats med ytterligare 5 öre. Ankomststämplat ÅBO TURKU 18.VI.09. Dekorativt studsobjekt. (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
5402K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 2×5 öre på vykort (Josefinelustgrottan) sänt från MÖLLE 27.7.1902 till Sibirien. Transit PKXP No 64B (Göteborg-Helsingborg) 27.7.1902. (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 5403K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 2×5 öre på brevkort sänt från STOCKHOLM 21.6.08 till Ungern. Ankomststämplat 23.JUN.08. Sällsynt destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. Ett par nötta tänder till följd av märkets placering. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
5404K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 2x5 öre on postcard sent from GÖTEBORG 4.X.04 to Canada. Arrival MONTREAL CAN. REC'D 15.OCT.1904. Forwarded to USA. Some worn perfs. due to placement of the stamps. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 5405K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre på brevkort sänt som trycksak från STOCKHOLM 27.11.01 till Spanien. Stämpel TRELLEBORG-SASSNITZ 142a 28.11.01. Ovanligt adressland för trycksaker. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
5406K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre på trycksakskort sänt till Belgien. Stämplar PKXP No 81A 24.3.09 och GAND ARRIVEE 27.MARS.09. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 5407K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 2x5 öre på vykort (Slussen och Skeppsbron, Stockholm) sänt till Ryssland. Makulerat med enbart utländska stämplar bl.a. ÅBO 13.1.03. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
5408K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre på vykort (Polhems Sluss) sänt underfrankerat från TROLLHÄTTAN LBR 20.7.1909 till USA. Lösenstämpel T12½ och lösen betald med 2 c. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 5409K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre (def.) på trevligt kort adresserat till Nytorgsgatan på Södermalm, endast makulerat med korkstämpel av brevbärare. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
5410K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, Tio st. brevkort med 5 öre Oscar, ofta i par eller som tilläggsfrankering på helsaler, sända till utlandet, bl.a. till Belgien och USA. Alla destinationer olika. (10). (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
5411K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, Åtta st. brevkort med 5 öre Oscar, som tilläggsfrankering på helsaler, alla sända till Finland. Bl.a. datumsiffror samt ett frågekort. (10). (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
5412K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre på inrikes vykort (J. Nyström) sänt från STOCKHOLM 22.12.06 till Gefle. Eftersänt till Danmark, och slutligen underfrankerat till Spanien. Kombinerad lösenstämpel T6¼ och ankomststämplat SEVILLA 2.2.1907. Brevkort med delad framsida blev tillåtna till Spanien från 23.11.1905. Ex. LTE 1989. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 5413K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre på notis angående ankommet il-gods, sänt lokalt inom NORDANÅ 1.5.1905. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 5414K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre på mycket vackert lokalbrev sänt inom ÖREBRO 1.TUR 18.5.1895. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 5415K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 2x5 öre on picture postcard sent from STOCKHOLM 22.2.04 to Malaga, Spain. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
5416K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 2x5 öre on postcard sent from STOCKHOLM 26.6.03 to Russia, with arrival cds. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
5417K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 2x5 öre on postcard sent fom MALMÖ 30.3.01 to Belgium. Arrival cds BRUXELLES ARRIVEE 31.MARS.03. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
5418K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre på vykort (Spring Bank, Hull) som sänts inrikes och behandlats som ett underfrankerat brev. Stämplar HELSINGBORG LBR 30.4.1902, GÖTEBORG 1.V.02 samt LÖSEN 10 ÖRE. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 5419K Sweden Facit 52 or Scott 56 cover, 5 öre som singelfrankering på vacker trycksak stämplad PKXP No 85B 10.1.1901, sänd till Frankrike. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150