Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6178 lots found, showing page 116 of 309

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6178 lots found, showing page 116 of 309

Print this list

Buy Click for photo 6106K Sweden Facit 40c or Scott 40 cover, 2 öre rödaktigt orange på lokalt trycksakskuvert sänt inom UPSALA 2.TUR 2.10.91. Eftersänt lokalt. Ovanligt tidig användning. (Reserve approx. € 25 / $31) on cover 250
Buy Click for photo 6107K Sweden Facit 41a, 42a, bKe7 cover, 3+4 öre som mycket ovanlig tilläggsfrankering på brevkort 5 öre (veck), sänt från STOCKHOLM 17.9.92 till Tyskland. Ankomststämplat M. GLADBACH 19.9.92. (Reserve approx. € 71 / $88) on cover 700
Buy Click for photo 6108K Sweden Facit 42 or Scott 42 cover, 4 öre på intressant PS-kort angående eftertaxering av ett rekbrev sänt till USA, som vid kontroll visat sig vara underfrankerat 2 öre. Eftersom inget 2 öres frimärke fanns utgivet vid denna tid har felfrankeringen i stället betalats med 4 öre (ft) som makulerats WEDEVÅG 26.5.1887. (Reserve approx. € 61 / $75) on cover 600
Buy Click for photo 6109P Sweden Facit 42 or Scott 42 cover, 2x4 öre i par på trycksak med dubbelt porto, sänt från GEFLE 22.10.1890 till Hudiksvall. Ett märke med hörnveck. (Reserve approx. € 40 / $50) on cover 400
Buy Click for photo 6110K Sweden Facit 42 or Scott 42 cover, 2×4 öre på brev med porto motsvarande dubbelt trycksaksporto, kuvertet har dock varit igenklistrat. Lokalt trycksaksporto var inte infört vid denna tid. Sänt inom GÖTEBORG LBR 2.3.1891. Även stämpel GÖTEBORG-FILIAL 3.3.1891. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Buy Click for photo 6111K Sweden Facit 42 or Scott 42 cover, 4 öre som singelfrankering på fyra st. trycksaksbrev. F 400 (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Buy Click for photo 6112K Sweden Facit 42 or Scott 42 cover, 4 öre på reklamkuvert sänt som trycksak till Anundsgård. Stämplat PKXP No 6B 28.9.1892. (Reserve approx. € 10 / $13) on cover 100
Click for photo 6113K Sweden Facit 42 or Scott 42 cover, 4 öre på tre trycksaksförsändelser varav ett brevkort sänt från ÖRNSKÖLDSVIK 11.7.1888 till Bjästa. (3). F 300 (Reserve approx. € 10 / $13) on cover 100 110
Buy Click for photo
(2 photos)
6114K Sweden Facit 42, 61 cover, 1+4 öre som ovanlig kombination på lokalt vykort (Industrihallen. Stockholms-utställningen 1897). Stämplar STOCKHOLM KUPOLEN 30.9.1897, och STOCKHOLM Ö. 1.TUR 1.10.97. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
Click for photo 6115 Sweden Facit 42b or Scott 42 used, 4 öre grå. Vackert praktex. stämplat STOCKHOLM SÖD 27.1.1889. Signerat OP. (Reserve approx. € 15 / $19) used 150 150
Buy Click for photo 6116K Sweden Facit 42b or Scott 42 cover, 2×4 öre grå på tidningsbanderoll sänt från GÖTEBORG-FILIAL 30.7.1887 till Barkeryd. Ovanligt objekt. (Reserve approx. € 71 / $88) on cover 700
Buy Click for photo 6117 Sweden Facit 42c or Scott 42 used, 4 öre ljusgrå. LYX-stämplat LJUNGSKILE 2.7.1888. Ett par nötta tänder. (Reserve approx. € 15 / $19) used 150
Click for photo
(2 photos)
6118K Sweden Facit 42d, 44b cover, 11×4+6 öre på överfrankerat pf-brev med portot 35 öre sänt från BORÅS 21.3.1891 till Lund. P.g.a. överfrankeringen är endast nio st 4-öresmärken makulerade. Troligen förfrankerat av avsändaren för andra viktklassen. Ett märke def. p.g.a. placeringen. (Reserve approx. € 40 / $50) on cover 400 400
Buy Click for photo
(2 photos)
6119K Sweden Facit 42d, 61, bKe7 cover, 1+4 öre som tilläggsfrankering på brevkort 5 öre, sänt underfrankerat till Argentina, eftersom portot till UPU3-destinationer var 15 öre före 1895. Stämplat PKXP No 2A INR N 27.10.1893, ABONAD O SE No 1 A 23.NO.93 och BUENOS AIRES CLASIFICATION 23.NV.93. Intyg Lasse Nielsen (1985). Synnerligen sällsynt objekt. (Reserve approx. € 300 / $380) on cover 3000
Buy Click for photo 6120K Sweden Facit 42d, 61, bKe7 cover, 1+4 öre som ovanlig tilläggsfrankering på brevkort 5 öre, stämplat PKXP No 13 17.7.1892, sänt till Ryssland. Transit PKXP No 32 17.7.1892 och ankomststämplat St. Petersburg. (Reserve approx. € 71 / $88) on cover 700
Buy Click for photo 6121 Sweden Facit 43 or Scott 43 used, 5 öre grön. LYX-stämplat WADSTENA 2.1.1890. (Reserve approx. € 40 / $50) used 400
Buy Click for photo 6122 Sweden Facit 43 or Scott 43 used, 5 öre grön. LYX-stämplat HELLEFORSNÄS 3.11.1887. Svag anilinfärg på baksidan. (Reserve approx. € 15 / $19) used 150
Buy Click for photo 6123 Sweden Facit 43 or Scott 43 used, 5 öre grön. Prakt-/LYX-stämplat WÅMHUS 7.5.1888. (Reserve approx. € 15 / $19) used 150
Buy Click for photo 6124K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på trycksak sänt från GÖTEBORG 18.7.1888 till Finland. Stämplar STOCKHOLM 20.7.88. ÅBO 22.7.88 och ANK 24.7. (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300
Buy Click for photo 6125K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på trycksak sänt från GÖTEBORG LBR 13.1.1891 till Norge. Kht. (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300