Quick selection – Auction for collections and accumulations 356:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6630 lots found, showing page 111 of 332

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 356 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6630 lots found, showing page 111 of 332

Print this list

Buy Click for photo 5100K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på trycksak sänd från SUNDSVALL , lokalbrev sänt inom LUND, samt två brev frankerade med 2x5 öre från MALMÖ resp. STOCKHOLM. Två brev slarvigt öppnade. (4). (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 5101K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på enskilt brevkort sänt från KARLSKRONA 3.4.1891 till Norge. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 5102K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på lokalbrev sänt inom HELSINGBORG 3.10.1890. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 5103K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på trycksak sänt från GÖTEBORG 30.3.1890 till Finland. Ankomststämplat HANGÖ 3.4.90 och NIKOLAISTAD FINLAND 5.IV.90. Ngt slarvigt öppnat, till följd att övre bakfliken saknas.. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 5104K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 2x5 öre i par på brev sänt från STOCKHOLM 5.5.90 till Umeå. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 5105K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 2x5 öre på brev sänt från GÖTEBOR LBR 31.10.1887 till Sundsvall. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 5106K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre brevkort sänt från GÖTEBORG 11.2.1888 till Danmark. Transit PKXP No 2B UTR N 12.2.1888 och ankomststämplat K. OMB.1 13.2.88. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 5107K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på brevkort LYX-stämplat JÖNKÖPING 9.2.1888, sänt till WESTERÅS 10.2.1888. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 5108K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre lokalbrev stämplat STOCKHOLM 27.12.1888 och STOCKHOLM 1.TUR 28.12.1888. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 5109K Sweden Facit 43 or Scott 43 cover, 5 öre på vacker trycksak sänt från STOCKHOLM 18.9.89 till Finland. Ankomststämplat ÅBO-FINLAND 20.9.1889. Ett par nötta tänder till följd av märkets placering. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 5110K Sweden Facit 43, 45 cover, 2x5+2x10 öre som ovanlig kombination på lokal postanvisning sänd inom KATRINEHOLM 14.12.1886. (Reserve approx. € 24 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 5111K Sweden Facit 43, 45 cover, 5+2x10 öre på postanvisning med bevarad kupong sänt från DEJE 29.12.1888 till FILIPSTAD 31.12.1888, via KIL 29.12.1886. (Reserve approx. € 19 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 5112K Sweden Facit 43, 45 cover, 5+2x10 öre på postanvisning sänd från LÅNGBANSHYTTAN 7.1.1888 till KARLSTAD 9.1.888, via FILIPSTAD 8.1.1888. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 5113K Sweden Facit 43, 45 cover, 5+2x10 öre på postanvisning sänd från KIL 30.12.1886 till STOCKHOLM K.E. 31.12.1886. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 5114K Sweden Facit 43, 45 cover, 5+2x10 öre som frankering på fyra postanvisningar 1887-1889. (4). F 300 (Reserve approx. € 10 / $12) on cover 100
Buy Click for photo 5115K Sweden Facit 43, 45, 46 cover, 5+10+20 öre på postförskottsbrev sänt från HESSLEHOLM 5.3.1889 till Stockholm. Vackert objekt trots lätt veck genom 10 öre. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 5116K Sweden Facit 43, 45, 48 cover, 5+2×10+50 öre på adresskort till pf-paket sänt från DALUM 29.12.1885 till Laxarby, via BILLINGSFORS 1.1.1886. Ett märke def, samt ett par riss i blanketten. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 5117K Sweden Facit 43, 45, kB1 cover, 5+10 öre som tilläggsfrankering på kortbrev 5 öre, sänt från STOCKHOLM 5.5.90 till Finland. Ankomststämplat HELSINGFORS ANK.-EXP. 8.V.90. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 5118K Sweden Facit 43, 45, kB1 cover, 5+10 öre som tilläggsfrankering på kortbrev 5 öre, stämplat PKXP No 17C 1.10.1890, sänt till Tyskland. Transit PKXP No 64A 2.10.1890 och ankomststämplat BESTELLT VOM POSTAMTE 21 3.10.90. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 5119K Sweden Facit 43, 46 cover, 5+2x20 öre på vackert postförskottsbrev sänt från SKARA 22.8.1888 till Falköping. Ex. Frimärkshuset 1990, Klassisk Filateli 1991 och Philea 2011. (Reserve approx. € 68 / $84) on cover 700