Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 87 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 87 of 250

Print this list

Buy Click for photo 6721K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 20 öre på brev med dubbelt porto, LYX-stämplat GÖTEBORG 7.7.11 adresserat till Stafsnäs, Stockholm. Adressen har sedan förtydligats genom att stryka Stockholm och stryka under "Ångf. Sandhamns Express". (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6722K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 2x20 öre på brev sänt från STOCKHOLM 17.6.1903 till USA. Transit PKXP 83B 18.6.1903 och ankomststämplat MINNEAPOLIS MINN. 29.JUN.1903. Ett par ktt. (Reserve approx. € 10 / $12) on cover 100
Buy Click for photo 6723K Sweden Facit 56, 43 cover, 5+20 öre som blandfrankering på vacker postanvisning sänd från KÖPING 7.9.1891 till STOCKHOLM 8.9.1891. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6724K Sweden Facit 56, 52 cover, 5+2x20 öre på rekbrev i tredje viktklassen, sänt från HERNÖSAND 8.6.1906 till Stockholm. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6725K Sweden Facit 56, 54, Fk6 cover, 10+20 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10 öre sänt från VENERSBORG 24.9.1894 till Marocko. Transit PKXP 24.9.1894 och svag ankomststämplat TANGIER 10.(10.94). Mindre def. men mycket ovanligt objekt. R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 6726K Sweden Facit 56, 57 cover, 20+25 öre på pf-brev sänt från STENSTORP 15.1.1898 till Broddetorp. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6727K Sweden Facit 56, 58 cover, 20+30 öre på assbrev sänt från HÖGFORS 16.9.1899 till Stockholm. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6728K Sweden Facit 56, 58, Fk cover, 2×20+30 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10 öre sänt som rek i tredje viktklassen från STOCKHOLM 17.10.1898 till Tyskland. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 6729K Sweden Facit 56, 59, Fk6 cover, 20+50 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10 öre, sänt som rek i 3:e viktklassen från STOCKHOLM 15.4.93 till Finland. Ankomststämplat NIKOLAISTAD FINLAND 21.IV.93. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 6730K Sweden Facit 56, 82 cover, 10+20 öre som blandfrankering på postanvisning sänd från NORRA VRAM 11.11.1911 till Danmark. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 6731K Sweden Facit 56, bKe12 cover, 20 öre som tilläggsfrankering på brevkort sänt som rek från STOCKHOLM 16 19.1908 till Helsingfors, Finland. Stämplar HANGÖ HANKO 20.IX.08 och HELSINGFORS HELSINKI 20.IX.08. Trots att kortet är hålslaget samt märket med riss, ett ovanligt objekt. Troligen det tidigaste kända rekommenderade brevkortet till Finland. Ex. Philea 2013. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
6732K Sweden Facit 56, Fk6 cover, 2x20 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10 öre, sänt till HÄRNÖSAND 4.2.1896. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6733K Sweden Facit 56, Fk6 cover, 2x20 öre som tilläggsfrankering på framsida till frankokuvert, sänt som ass från WISSELTOFTA 3.6.1895 till Lund. (Reserve approx. € 10 / $12) on cover 100
Buy Click for photo 6734K Sweden Facit 56, Fk6 cover, 20 öre som tilläggsfrankering på frankokuvert 10 öre, sänt som rek från ÅNGE 24.9.1894 till Göteborg. (Reserve approx. € 10 / $12) on cover 100
Buy Click for photo 6735 Sweden Facit 56b or Scott 60 used, 1892 Oscar II 20 öre klar eller matt ultramarinblå LYX-stämplat PKXP No 28A 22.1.1892. (Reserve approx. € 25 / $30) used 250
Click for photo 6736K Sweden Facit 57 or Scott 61 cover, 25 öre på postanvisning LYX-stämplat BJÖRKFORS 18.2.1904, sänt till LINKÖPING 20.2.1904. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200 260
Buy Click for photo 6737K Sweden Facit 57, 52, 54 cover, 5+10+25 öre på vackert assbrev sänt från HALMSTAD 28.9.1909 till Stockholm. Ex. Malmö Frimärkshandel 1995. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6738K Sweden Facit 57, 59, 64 cover, 4+25+50 öre på assurerat tjänstebrev sänt från STOCKHOLM 9.8.09 till Tyskland. Eftersänt från DRESDEN 11.8.1909 till BERLIN 12.8.03. 50 öre def och 4 öre med nötta tänder, men ovanligt med eftersända assbrev. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo
(2 photos)
6739K Sweden Facit 57, 64 cover, 2×4+2×25 öre på assbrev sänt från STOCKHOLM RG 23.9.1898 till Frankrike. Utrikes assbrev är ovanliga. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Click for photo 6740 Sweden Facit 58 or Scott 62 mint never hinged, 30 öre brun. Lodrätt par. Det över exemplaret tyvärr med ett brott. (Reserve approx. € 10 / $12) mint never hinged 100 110