Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 86 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 86 of 250

Print this list

Buy Click for photo
(2 photos)
6701K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 2×20 öre i par (kht) på brev sänt från STOCKHOLM 16 LBR 3.8.07 till Japan. Ovanligt med brev, särskilt med dubbelt porto, då de flesta försändelserna till denna destination är brevkort under denna period. R4 enl. Facit. Svag ankomststämpel på baksidan. (Reserve approx. € 120 / $140) on cover 1200
Buy Click for photo
(2 photos)
6702K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 20 öre på brev sänt från GÖTEBORG 6.12.1899 till RIO DE JANEIRO 26.DEZ.99. Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo
(2 photos)
6703K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 20 öre på brev sänt från STOCKHOLM 5 14.2.1901 till Tunisien. Liten reva av mindre betydelse. Sällsynt adressland, R4 enl. Facit. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 6704K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 3×20 öre på ovanligt fräscht brev för att vara i tredje viktklassen, sänt från STOCKHOLM 29.12.1897 till HANGÖ 1.1.1898. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 6705K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 2×20 öre på brev sänt från STOCKHOLM 19.3.1907 till Ceylon. Ankomststämplat COLOMBO. Ett märke något def. Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser), enl. Facit. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 6706K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 20 öre på vackert brev sänt från STOCKHOLM 15.11.10 till Monaco (R4). (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo
(2 photos)
6707K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 20 öre på trevligt brev som sänts från STOCKHOLM 10.8.01 till NEWCASTLE ON TYNE 13.AU.01. Ett flertal stämplar, bl.a. TRELLEBORG-SASSNITZ 142B 11.8.01, MANCHESTER R.L.B. 15.AUG.01, LONDON 16.AU, samt INCONNU NOT KNOWN. (Reserve approx. € 34 / $42) on cover 350
Buy Click for photo
(3 photos)
6708K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 20 öre på sju singelfrankerade brev, inkl. lokala rek och pf, plus fem brev sända till utlandet, varav ett med ovanlig stpl FRANCO. (7). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6709K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 20 öre på obeställbart brev sänt från LYCKSELE LBR 3.5.1901 till England. Inte mindre än tio stämplar, plus PARTI GONE AWAY. Övre bakfliken saknas. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6710K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 20 öre på vackert brev sänt från BREDGRIND 28.6.01 till USA. Transit TRELLEBORG-SASNITZ 141B 29.6.01 och ankomststämplat NEW YORK 10.JUL.1901 och FORT WAYNE IND. 12.JUL.1901. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 6711K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 20 öre på brev stämplat MALMÖ 4 POST 24.10.1894, sänt till England. Vackert objekt som är ankomststämplat MANCHESTER U 44 26.10.94. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
6712K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 2×20 öre på rekommenderat brev sänt från STOCKHOLM 21.4.1893 till Schweiz, Ankomststämplat GENEVE 25.IV.93. Märkena något oxiderade. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6713K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 2x20 öre på rekbrev i andra viktklassen sänt från KALLINGE 18.10.1892 till ÖSTERSUND 21.10.1892. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6714K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 20 öre på vackert brev med hotellvinjett sänt till England. Stämplar PKXP No 29A 24.3.1901, TRELLEBORG-SASSNITZ 142A 25.3.01 och LEEDS 27.MR.01.. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6715K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 2x20 öre på rekbrev sänt från KARLSKRONA 5.3.1902 till Tyskland. Ankomststämplat BESTELLT VOM POSTAMTE 7 6.3.02. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 6716K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 2x20 öre på rekbrev i andra viktklassen sänt från OSKARSHAMN 30.4.1898 till Kalmar. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
6717K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 20 öre på mycket vackert brev sänt från STOCKHOLM 22.1.1898 till konstnären Emil Österman i Nederländerna. Ankomststämplat AMSTERDAM C-10V 24.JAN.98. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
6718K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 2x20 öre på fräscht rekbrev sänt från STOCKHOLM 26.5.1899 till Finland. Ankomststämplat HELSINGFORS HELSINKI 28.V.99. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6719K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 20 öre på brev sänt från KARLSKRONA LBR 3.4.1907 till Italien. Transit TRELLEBORG-SASSNITZ 142B 3.4.01 och ankomststämplat ROMA CENTRO 4.iV.01. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 6720K Sweden Facit 56 or Scott 60 cover, 2x20 öre i par på tidigt brev sänt från UPSALA 1.4.1892 till Italien. Transit PKXP No 2A UTR N 2.4.1892 och ankomststämplat ROMA CENTRO 2S 5.4.92. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150