Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 81 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 81 of 250

Print this list

Buy Click for photo 6601K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort stämplat PKXP, sänt till Warszawa, Polen. Ankomststämplat. Ovanlig destination vid denna tid. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6602K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 5x10 öre på mycket vackert assbrev sänt från BJUF 10.8.1902 till Stockholm. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
6603K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på vykort (Anna Hellström i Tosca) sänt från SANDVIKEN 3.5.1909 till Mexico. Ankomststämplat 19 och 22.MAY.1909. R3 enl. Facit. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
6604K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på vykort (veck) sänt från STOCKHOLM 5.12.108 till Japan, "via Siberia". Ankomststämplat. Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6605K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre on book reqvisition card sent from PKXP No 63B 17.11.1903 to USA. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
6606K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort stämplat PKXP no 68B 21.12.1908 till Mexico. Ankomststämplat AGUAS CALIENTES 9.ENE.08. R3 enl. Facit. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6607K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort sänt från STOCKHOLM 31.12.1906 till Kaplandet. Ankomststämplat CAPE TOWN 22.JA.07. Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. Ex. Frimärkshuset 1976. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6608K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort sänt från HELSINGBORG LBR 2.1.1903 till Argentina. R3 enl. Facit. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
6609K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på vykort (Strandvägen) sänt från STOCKHOLM 9.9.08 till Algeriet. Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
6610K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på underfrankerat brevkort (veck) sänt från HÄRNÖSAND 29.8.1905 till England. Ankomststämplat BATTLE A 4.SP.05 och lösenstämplar T, 12½ CENT och 2½D F.B.A. Underfrankeringen till följd av den delade framsidan som krävde brevporto vid denna tid. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6611K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort sänt från STOCKHOLM 1 AFG 25. 8.04 till Warszawa, Polen. Ankomststämplat. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6612K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort sänt från STOCKHOLM 8.7.01 till Algeriet. Ankomststämplat ALGER 15.JUL.01. Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6613K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort sänt från NORRKÖPING 26.6.1906 till Egypten. Ankomststämplat PORT-SAID 4.VII.06. Brevkortet har försetts med T-stämpel och lösenbelopp "12½" i utlandet pga delad framsida. Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6614K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 2x10 öre motsvarande brevporto pga delad framsida, stämplat PLK 9.11.1908, sänt till Alexandria, Egypten. Ovanligt destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6615K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort sänt till Konstantinopel, Turkiet (europeiska). Ankomststämplat CONS-PLE GALATA 24.JUIN.1909. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 6616K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort sänt från STOCKHOLM 19.XII.05 till Tunisien. Ankomststämplat TUNIS 26.12.05. R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. Kortet något kantstött. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
6617K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på intressant brevkort med spegeltryck av vysidan på adressidan, sänt från STOCKHOLM 5 14.5.04 till Chile. Ankomststämplat SANTIAGO DE CHILE. R3 enl. Facit. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
6618K Sweden , F 54 10 öre på brevkort sänt från ELFSJÖ 12.6.1910 till Portugal. Ankomststämplat LISBOA CENTRAL 17.6.10. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
6619K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på vykort (Hörte-gård) (veck) sänt från TOFTHÖG 4.11.1903 till Kaplandet. Stämplar PKXP 83B 4.11.1903 och CAPE TOWN 24.NO.03. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
6620K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort sänt från MALMÖ 5.6.07 till Indien. Ankomststämplat DOHAD 22.7.07. Det blev tillåtet att skicka brevkort med delad framsida till Indien från 11.8.1906. Ex. Nova 1983. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300