Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

4983 lots found, showing page 79 of 250

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

4983 lots found, showing page 79 of 250

Print this list

Buy Click for photo 6561K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 2×10 öre på TIDIGASTE KÄNDA brev till Serbien, eftersänt från Tyskland och Turkiet, och slutligen eftersänt till Stockholm. Avsänt 10.8.1909 med god stämpeldokumentation. Med innehåll. Mycket ovanlig destination, R5 (2–3 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 250 / $300) on cover 2500
Buy Click for photo 6562K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 4×10 öre på brev sänt från GÖTEBORG-FILIAL 17.6.1892 till Argentina. Ankomststämplat BUENOS AIRES 10.7.92. Vackert objekt trots en del nötta tänder p.g.a. märkenas placering. Eftersökt porto. Ex. Sören Andersson 1988. F 3000 (Reserve approx. € 200 / $240) on cover 2000
Buy Click for photo
(2 photos)
6563K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 2x10 öre som brevporto på souvenir-kort, bestående av utvikbart panormakort (Elfkarleö Vattenfall) i storlek motsvarande sju brevkort. Sänt från ELFKARLEÖ 3.7.1909 till Bosnien. Ankomststämplat SARAJEVO 9.VII.09. Fht. Mycket ovanlig destination, 1K (UNIK försändelse) enl. Facit. (Reserve approx. € 98 / $120) on cover 1000
Buy Click for photo 6564K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort sänt från STOCKHOLM 1 AFG 26.10.08 till Bulgarien. Mycket sällsynt destination, R5 (2-3 kända försändelser) enl. Facit. Ankomststämplat VRATZA. Ex. Postiljonen 2008. (Reserve approx. € 98 / $120) on cover 1000
Buy Click for photo
(2 photos)
6565K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort sänt från STOCKHOLM 30.10.01 till Bulgarien. Mycket sällsynt destination, R5 enl. Facit (2–3 kända försändelser). Stämplar TRELLEBORG-SASSNITZ 142A 31.10.01 och ankomststämplat SOPHIA. (Reserve approx. € 78 / $96) on cover 800
Buy Click for photo 6566K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 2×10 öre på ovanligt vackert brev till Ceylon. Sänt från BJÖRNLUNDA 18.4.1906 till KOTMALE 6.MY.06, via COLOMBO 5.MY.06. (Reserve approx. € 78 / $96) on cover 800
Buy Click for photo 6567K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på reklamation rörande ett rekbrev sänt till Forshaga. Stämplat SKILLINGSFORS 3.10.1908. (Reserve approx. € 78 / $96) on cover 800
Buy Click for photo
(2 photos)
6568K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på mycket intressant "genomlysningskort" (Kungsträdgården) med ett tjugotal genomstugna hål i kortet, med effekten att det ser ut som som en lysande stjärnhimmel. Kortet har stämplats med UR BREFLÅDA, till synes för att slippa eventuellt ansvar om försändelsen skulle ha klassats som regelvidrig? Sänt från STOCKHOLM 2 8.12.00 och TRELLEBORG-SASSNITZ 142A. Mycket intressant objekt. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo 6569K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort med delad adressida sänt från STOCKHOLM 4 LBR 13.5.07 till Luxemburg. Mycket ovanlig destination, R5 (2-3 kända) enl. Facit. Ex. Philea 2012. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo
(2 photos)
6570K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på vykort (Järnvägsstationen) sänt från STOCKHOLM 1 1.7.04 till Sydaustralien. Ovanlig destination, R5 (2-3 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo 6571K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort daterat "23/10 02", sänt från STOCKHOLM 24.10.(02) till Siam. Ankomststämplat BANGKOK 25.11.1902. R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo
(2 photos)
6572K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på vackert vykort (Nationalmuseum, Stockholm) sänt till Rumänien, "via Berlin-Wien". Transit TRELLEBORG-SASSNITZ 141B 2.9.00 och ankomststämplat BUCURESCI 5.SEP.900. Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo
(2 photos)
6573K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på vackert brevkort, med design utförd som kopia på de svenska helsakerna, sänt från STOCKHOLM 25.4.04 till Monaco. Ankomststämplat MONTE CARLO PRINCETE DE MONACO 29.4.1904. Ovanlig destination, R4 enl. Facit. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo
(2 photos)
6574K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brevkort sänt från STOCKHOLM 25.4.6.08 till Gibraltar. Ankomststämplat GIBRALTAR D 30.6.08. Ovanlig destination, R4 enl. Facit. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo
(2 photos)
6575K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på vackert brevkort sänt från TRANÅS LBR 18.1.1908 till Japan. Ankomststämplat YOKOHAMA JAPAN 21.2. Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo
(4 photos)
6576K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, Tre brevkort, varav två med påklistrade kuvert och ett med "brevlåda" på bildsidan, varför de reglementsenligt frankerats med 10 öre för brevporto.Sända från SALA, MOTALA och KARLSKRONA. (3). (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo
(2 photos)
6577K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på vackert brevkort sänt från UPSALA LBR 2.5.1908 till YOKOHAMA JAPAN 25.5.08. Ovanlig destination, R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 6578K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på brev sänt från KRAGENÄS 4.1.08 till Danmark, och sedan eftersänt underfrankerat till England, utan lösenbeläggning. Stämplar ROESKILDE 2.POST 5.1, ROSKILDE 7.1.08 och JERSEY.10.JA.08. Brev till Jersey är ovanliga. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 6579P Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på blankett 329 (Februari 1908), Reklamation rörande postförsändelse. Stämplat GÖTEBORG 22.1.1909. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo
(2 photos)
6580K Sweden Facit 54 or Scott 58 cover, 10 öre på vykort (Drottningsholms slott) sänt från STOCKHOLM 30.11.03 till Nya South Wales och eftersänt till Victoria. R4 (4-10 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400